Ventilationsteknik

Ventilationsteknik – 640 kr./time

Mange faciliteter landet over er udstyret med et ventilationsanlæg, dog med meget varierende kvalitet. Mekanisk ventilation er en af de største faktorer i at opnå et tilfredsstillende indeklima, og det er derfor vigtigt at anlægget arbejder så optimalt som muligt.

Dansk Energikoncept inspicerer anlæggene sammen med et ventilationsfirma, og udarbejder en samlet løsning på renovering af anlægget. Alle komponenter bliver gennemgået, udover hovedanlægget gennemgås spjæld, indblæsningsarmaturer, automatik og evt. køleanlæg. Herefter sammenholder vi det eksisterende anlæg med muligheden for at optimere anlægget til at opfylde de krav, som lejer stiller til det fremtidige indeklima.

Løsningerne tager altid højde for økonomi, men beskriver tydeligt de ulemper som er forbundet med de enkelte kompromisser. Der vil altid være flere mulige løsninger til det enkelte projekt. Dansk Energikoncept kan også udarbejde et samlet oplæg til helt nyt ventilationsanlæg, hvor der ikke tidligere har været ventilation eller det eksisterende anlæg er udtjent.

Kontakt Dansk Energikoncept

Hvordan kan vi optimere dit indeklima?