TrackMan Domicil

I dette spændende nybyg-projekt fik Dansk Energikoncept til opgave at tegne den røde tråd med dynamisk beregning af belysningsstyrker jf. BR18 krav, indeklimasimulering og forsyning med vedvarende energi som hovedopgaver.

Bygherres forventninger til komfort, kvalitet og bæredygtighed blev imødekommet i parløb med arkitekt, og resultatet blev et eksklusivt design med velbelyste arbejdspladser og diffus mekanisk ventilation.

Gennem passiv- og aktiv solafskærmning samt automatiseret natventilering blev bygningen balanceret til, at kunne anvende jorden som energidepot, og Dansk Energikoncept forestod projektering af jordvarmeanlæg i tråd med ønsket om et bæredygtigt byggeri.

ArkitektDesign Group ArchitectsTags#dimensionering #luftmængder #varmebehov #kølebehov #jordvarme #beregningafbelysningsstyrker #300lux #varmepumpe #CTS

Adresse

Dansk Energikoncept ApS
Kaplevej 12
2830 Virum

Kontaktinformation

ssp@danskenergikoncept.dk
Tlf: +45 42 62 76 80

Privacy Preference Center