Lejerrådgivning

Lejerrådgivning – 640 kr./time

Som noget nyt tilbyder Dansk Energikoncept at udarbejde indretningsplaner og en samlet strategi for indeklima til fremtidige lejemål. Er jeres firma vokset ud af de eksisterende rammer, og I dermed søger et nyt lejemål, vil det være hensigtsmæssigt, at have en rådgiver med på jeres side.

Udlejer får nogle gange lovet lidt for meget, i forhold til hvad lejemålet er bygget til. Dansk Energikoncept kigger på bygningen som en helhed, så f.eks. klimaskærmens påvirkning af temperatur og dagslysforhold også kommer med i betragtningen.

En grundig gennemgang før kontrakten underskrives, sikrer jer et lejemål der opfylder de krav som I har til det fremtidige lejemål. Vi kan ydermere bistå med at stille krav til udlejer omkring optimering af tekniske anlæg, så I ikke overtager driften af nedslidte anlæg med høje energiforbrug.

Kontakt Dansk Energikoncept

Hvordan kan vi optimere dit indeklima?