Indeklima

Vi rådgiver, designer og optimerer dit indeklima & energi forbrug

Optimering af Indeklima

For at opnå et bedre indeklima er man nødt til at tage alle rummets faktorer i betragtning.

Dansk Energikoncept ApS bistår ejendomsadministratorer eller bygherrer med at få kortlagt den bedste vej til et forbedret indeklima. Vi måler på luftmængder, lufthastigheder, indblæsningstemperatur, vurdere solindfaldet, kortlægger den interne belastning fra mennesker og udstyr og smider disse faktorer – sammen med klimaskærmen – ind i et simuleringsprogram.

Dette skaber et solidt beslutningsgrundlag for at komme netop jeres indeklimaproblemer til livs.

Ventilationsteknik

Ventilation er en af de mest afgørende faktorer for et sundt og behageligt indeklima.

Mange faciliteter landet over er udstyret med et ventilationsanlæg, dog med meget varierende kvalitet. Mekanisk ventilation er en af de største faktorer i at opnå et tilfredsstillende indeklima, og det er derfor vigtigt at anlægget arbejder så optimalt som muligt.

Dansk Energikoncept inspicerer anlæggene sammen med et ventilationsfirma, og udarbejder en samlet løsning på renovering af anlægget.

Lejerrådgivning

Som lejer af ejendom vil optimering af dit energi forbrug betyde store besparelser.

Som noget nyt tilbyder Dansk Energikoncept at udarbejde indretningsplaner og en samlet strategi for indeklima til fremtidige lejemål. Er jeres firma vokset ud af de eksisterende rammer, og I dermed søger et nyt lejemål, vil det være hensigtsmæssigt, at have en rådgiver med på jeres side.

Udlejer får nogle gange lovet lidt for meget, i forhold til hvad lejemålet er bygget til. Dansk Energikoncept kigger på bygningen som en helhed, så f.eks. klimaskærmens påvirkning af temperatur og dagslysforhold også kommer med i betragtningen.

Kontakt Os

Om Dansk Energikoncept

Vi er et dedikeret team med mange års erfaring inde for energi optimering.
Vi hjælper dig med at skabe et bedre indeklima og finder den optimale energi løsning til dit hjem eller kontor.