Optimering af indeklima

Optimering af indeklima

Dansk Energikoncept måler på luftmængder, lufthastigheder, indblæsningstemperatur, vurderer solindfaldet, kortlægger den interne belastning fra mennesker og udstyr og smider disse faktorer – sammen med klimaskærmen – ind i et simuleringsprogram. Dette skaber et solidt beslutningsgrundlag for at komme netop jeres indeklimaproblemer til livs.

Derudover vurderer vi også bygningskomponenter som kan medvirke til at skabe et dårligt indeklima – dette kunne være kuldebroer, beskidte ventilationskomponenter, gamle gulvtæpper, støvede belysningsarmaturer osv.

For at opnå et bedre indeklima er man nødt til at tage alle rummets faktorer i betragtning.

Dansk Energikoncept ApS bistår ejendomsadministratorer eller bygherrer med at få kortlagt den bedste vej til et forbedret indeklima.

Er I blevet mødt med et påbud fra Arbejdstilsynet, så hjælper vi også med den proces.

Hvorfor skal du bruge os?

  • Stor brancheerfaring – både teoretisk og praktisk
  • God forståelse af bygherrens situation skaber de mest værdifulde løsninger
  • Vi løfter dit indeklima, til det ønskede niveau eller højere
  • Bred erfaring med mange forskellige HVAC systemer
  • Konsekvenserne af designvalg kan synliggøres for anlægsøkonomi, drift og slutbruger

Søren Stig Poulsen – Specialist i optimering af indeklima

Gennem tidligere ansættelser og i Dansk Energikoncept, har jeg opnået mere end 10 års praktisk erfaring med optimering af indeklima.

Vi kan tilbyde jer en komplet gennemgang af de forhold som påvirker indeklimaet for at skabe det bedste beslutningsgrundlag.

Mit CV

Stifter og Rådgiver Dansk Energikoncept ApS – siden 2015
Projekteringschef NCC Construction A/S - 4 år
Projektingeniør COWI A/S - 5 år

Kontakt Dansk Energikoncept

Hvordan kan vi optimere dit indeklima?