Optimering af indeklima

Optimering af indeklima – 640 kr/time

For at opnå et bedre indeklima er man nødt til at tage alle rummets faktorer i betragtning. Dansk Energikoncept ApS bistår ejendomsadministratorer eller bygherrer med at få kortlagt den bedste vej til et forbedret indeklima.

Vi måler på luftmængder, lufthastigheder, indblæsningstemperatur, vurdere solindfaldet, kortlægger den interne belastning fra mennesker og udstyr og smider disse faktorer – sammen med klimaskærmen – ind i et simuleringsprogram. Dette skaber et solidt beslutningsgrundlag for at komme netop jeres indeklimaproblemer til livs.

Derudover vurderer vi også graden af ringe bygningskomponenter, som kan skabe et dårligt indeklima – dette kunne være kuldebroer, beskidte ventilationskomponenter, gamle gulvtæpper, støvede belysningsarmaturer osv.

Kontakt Dansk Energikoncept

Hvordan kan vi optimere dit indeklima?