Optimering af indeklima

Dansk Energikoncept måler på luftmængder, lufthastigheder, indblæsningstemperatur, vurderer solindfaldet, kortlægger den interne belastning fra mennesker og udstyr og smider disse faktorer – sammen med klimaskærmen – ind i et simuleringsprogram. Dette skaber et solidt beslutningsgrundlag for at komme netop jeres indeklimaproblemer til livs.

Derudover vurderer vi også bygningskomponenter som kan medvirke til at skabe et dårligt indeklima – dette kunne være kuldebroer, beskidte ventilationskomponenter, gamle gulvtæpper, støvede belysningsarmaturer osv.

For at opnå et bedre indeklima er man nødt til at tage alle rummets faktorer i betragtning.

Dansk Energikoncept ApS bistår ejendomsadministratorer eller bygherrer med at få kortlagt den bedste vej til et forbedret indeklima.

Er I blevet mødt med et påbud fra Arbejdstilsynet, så hjælper vi også med den proces.

Kontakt Dansk Energikoncept

Hvordan kan vi optimere dit indeklima?