Energirammeberegning

Be18 – Energirammeberegning

Nøgleord: Be18 / kWh / Solceller

Vi laver energi­ramme­beregninger for lavenergiklasse 2018 og bygning­sklasse 2020, hvor målet ikke kun er at over­holde gældende krav, men også at nå dertil på den mest hensigts­mæssige måde, hvor etablerings­omkostninger, energi­forbrug, inde­klima, bygbarhed og drift tages med i betragtningen.

Hvorfor skal du bruge os?

  • Stor brancheerfaring – både teoretisk og praktisk
  • God forståelse af bygherrens situation skaber de mest værdifulde løsninger
  • Vi løfter dit indeklima, til det ønskede niveau eller højere
  • Bred erfaring med mange forskellige HVAC systemer
  • Konsekvenserne af designvalg kan synliggøres for anlægsøkonomi, drift og slutbruger

Søren Stig Poulsen – Specialist i bygningsinstallationer og energiledelse

Jeg har lavet energirammeberegninger siden starten af min karriere – det har omfattet alle typer byggeri fra privatboliger til hovedsæder, og jeg kender beregningskernen i et sådant omfang, at jeg tidligt i processen ved, hvad der skal til for at få energirammen i hus. Det giver en fleksibilitet, som tillader behændig organisering af bygningsinstallationer og -konstruktioner, hvorved lappeløsninger og ubehagelige overraskelser senere i processen undgås.

Mit CV

Stifter og Rådgiver Dansk Energikoncept ApS – siden 2015
Projekteringschef NCC Construction A/S – 4 år
Projektingeniør COWI A/S – 5 år

Kontakt Dansk Energikoncept

Hvordan kan vi optimere dit indeklima?