Dagslys

Dagslys

Adgang til udsyn og dagslys på arbejdspladser og i beboelsesrum sparer ikke kun på elregningen til belysning – for meget dagslys skaber overophedning og behov for køling, og et afstemt dagslysniveau, der overholder gældende myndighedskrav, men også faciliterer et balanceret indeklima, er derfor at foretrække.

Beregning af belysningsstyrker BR18

Vi tilbyder dagslysberegninger iht. nye krav i BR18, der tillader dynamisk beregning af belysningsstyrker som dokumentation af dagslysforhold. Vi anvender dagslysanalysen som vejledning til udformning af indretningsplaner, der udnytter det bebyggede areal optimalt ift. solens bane, og kommer med anbefalinger til alternative geometrier, der tillader mere lysindfald om nødvendigt.

Beregning af dagslysfaktor BR15

Hvis byggesagen er startet før d. 1. juli 2018, har bygherre lov til at søge om overholdelse af krav jf. BR15. Her er der tale om beregning af dagslysfaktor, der er en statisk betragtning af dagslysforholdene i byggeriet, som beregnes i lyssimuleringsprogrammer. Dansk Energikoncept tilbyder beregning af dagslysfaktor i gennemtestede simuleringsprogrammer til dokumentation af lysforhold i byggesager.

Renoveringsprojekter

Større indgreb i bygningsgeometrien, fx etablering af eller udskiftning til ny altan, kræver beregning af dagslysforhold i eksisterende- og fremtidigt byggeri. Kravene varierer kommunerne imellem, og Dansk Energikoncept tager dialogen med sagsbehandleren, så renoveringsprojektet når i mål på den mest hensigtsmæssige måde.

Hvorfor skal du bruge os?

  • Stor brancheerfaring – både teoretisk og praktisk
  • God forståelse af bygherrens situation skaber de mest værdifulde løsninger
  • Vi løfter dit indeklima, til det ønskede niveau eller højere
  • Bred erfaring med mange forskellige HVAC systemer
  • Konsekvenserne af designvalg kan synliggøres for anlægsøkonomi, drift og slutbruger

Lennard Johansen – Specialist i simuleringer af indeklima og dagslysforhold

Jeg har udført gennemgribende analyser af større kontorbyggerier både på indeklima og dagslysforhold, herunder NCCs hovedkontor i Søborg. Simuleringer har i flere tilfælde været kombineret med opfølgende målinger for at verificere resultaterne, og giver dermed et stærkt bindeled mellem teori og praksis.

Vores erfaringer tager vi altid med os i nye projekter, så kunden oplever et resultat der ligger tæt på forventningerne fra simuleringerne.

Kontakt Dansk Energikoncept

Hvordan kan vi optimere dit indeklima?