Dagslysberegning

Dagslysberegning – 640 kr./time

Dagslys er en vigtig del af den helhedsorienterede tilgang til design af løsningerne. Både for meget lys og for lidt lys vil give ugunstige forhold for rumoplevelsen, og lyset spiller en væsentlig rolle i at balancere indeklima og energiforbrug.

Beregningerne kan udføres i IES-VE, BSim eller Velux Daylight Visualizer og vil sideløbende blive verificeret i BSim, så der altid er styr på indeklimaet.

Kontakt Dansk Energikoncept

Hvordan kan vi optimere dit indeklima?