DANSK ENERGIKONCEPT

Dansk Energikoncept ApS yder rådgivning og totalentreprise i bygningssystemer med reducering af energispild og fremme af bæredygtig energihåndtering i centrum.
Vi rådgiver bygherrer, virksomhedsindehavere og andre rådgivere i energioptimering, -ledelse og -besparelsesstrategier, og tilbyder energisyn og energirammeberegninger på alle typer byggeri.

På den udførende side tilbyder vi fagentreprise på ventilations-, belysnings- og kølesystemer. Vi varetager økonomi, projektstyring og kvalitetssikring, og sikrer derigennem et veludført produkt, hvor kvalitet og pris er afstemt med jeres ønsker for projektet. Ved projektafslutning sørger vi for at I er opdateret på håndtering af de nye systemer, så I sikres en optimal brug og virkning af løsningen.

Til fagfolk udbyder vi kurser i Be18 og BSim for såvel begyndere som erfarne brugere.
Er I arkitekter, eller har brug for rådgivning i indeklimaløsninger, henviser vi til vores andet koncept INDEKLIMA DESIGN

Vores Koncept

Målet for Dansk Energikoncept er at afhjælpe unødvendige energiforbrug og uhensigtsmæssig energiforvaltning, der findes i en stor del af byggeriet.

Som rådgivere i byggebranchen ser vi mange eksempler på energispild, der ofte kan afhjælpes med små tiltag i anlæg eller drift. Vi har stor erfaring med renovering og omlægning af bygningssystemer, og udpeger hurtigt de mest energibesparende tiltag – gennem Dansk Energikoncept får vi mulighed for at gøre en reel forskel til gavn for de virksomheder, der sidder i byggeriet, såvel som for miljøet.

Hvordan gør vi

Dansk Energikoncept anvender en analysebaseret tilgang til energi- og indeklimaoptimering, hvor projektopgaven tilgås gennem tre aktiviteter: Registrering, analyse og løsningsdesign. Ved at holde processerne adskilte, skaber vi en grøn tråd for kunden, og kan tidligt afstemme funktionsforventninger og projektøkonomi samt blive enige om de nødvendige analyseområder.

Indeklimadelen varetager vi gennem vores andet koncept INDEKLIMA DESIGN, som er lanceret i 2018 for at skabe en målrettet kampagne for indeklimarådgivning i byggeriet.

Sammenfatning af idéer og erfaringer der gennem generalisering giver mulighed for at hæve abstraktionsniveauet.
Derefter kan disse idéer og erfaringer konkretiseres i mere komplekse sammenhænge.

%

Definer

Vi definerer udfordringerne og mål­sætningen for projektet i dialog med kunden, og besigtiger byggeriet for at registrere installationer, klima­skærm og brugs­mønstre.

%

Simplificer

Vi trykprøver forskellige løsnings­forslag i simulerings­programmer, hvor de enkelte løsninger sammenlignes ud fra målsætnings­parametre. Dette sammen­holdes med vurdering af økonomi og praktisk udførelse, så den bedste energi- og indeklima­løsning faciliteres inden for det aftalte råderum.

%

Konkretiser

I fælles­skab med vores samarbejds­partnere leverer vi de foreslåede løsninger, og tilbyder bygge­ledelse, således at vi kan sikre kvaliteten af det endelige produkt ved at følge vores anbefalinger til måls.

Søren Stig Poulsen

Søren Stig Poulsen - Indeklima

Direktør - Dansk Energikoncept ApS
Projekteringschef NCC Construction A/S - 4 år
Projektingeniør COWI A/S - 5 år

Carsten Lind

Carsten Lind - Energisyn

Direktør - Lind Consult
NNE Pharmaplan - Senior Energy Consultant
Nykredit Realkredit A/S - Facility Manager

Lennard Johansen

Lennard Johansen - Dagslys

Designingeniør
M.Sc. Arch. Eng. - DTU

Om Dansk Energikoncept

Vi er et dedikeret team med mange års erfaring.
Vi hjælper dig med at skabe et bedre indeklima og finder den optimale løsning til dit hjem eller kontor.